Fpt telecom-Trương Đình Anh đã “chào” Việt Nam khi ước mơ làm Thủ tướng

Trong số các công ty mà Trương Đình Anh từng làm việc, FPT Telecom là nơi ghi dấu ấn tài năng mạnh mẽ nhất của doanh nhân này. Và có vẻ cũng là công ty duy trì tốt phong độ tăng trưởng đến nay. Continue reading “Fpt telecom-Trương Đình Anh đã “chào” Việt Nam khi ước mơ làm Thủ tướng”