FPT Telecom ra gói cước mới Download/Upload 1Gb/1giây

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Khách hàng được sử dụng gói cước với tốc độc cực cao 1GBPS tương đương với 1024MBPS, gói cước này được gọi là SOC có vẽ như FPT Telecom đang cung cấp gói cước cực SỐC cho khách hàng. Continue reading “FPT Telecom ra gói cước mới Download/Upload 1Gb/1giây”