Truyền hình FPT bắt tay Fim+ và Danet, thêm nhiều phim bản quyền

Ngày 28/3/2016, sau gần một tháng thử nghiệm trên toàn quốc, Truyền hình FPT chính thức bắt tay hợp tác cùng hai đơn vị BHD và Galaxy Media&Entertainment để cập nhật ứng dụng xem phim theo yêu cầu có bản quyền Danet và Fim+ lên toàn hệ thống. Continue reading “Truyền hình FPT bắt tay Fim+ và Danet, thêm nhiều phim bản quyền”